یکشنبه 6 خرداد 1403
اخبار و اطلاعیه ها


سخنرانان کلیدی بین المللی ششمین کنگره ملی و بین المللی گل و گیاهان زینتی

سخنرانان کلیدی بین المللی ششمین کنگره ملی و بین المللی گل و گیاهان زینتی در تاریخ 19 تا 21 تیرماه 1403 - دانشگاه محقق اردبیلی

 سخنرانان کلیدی بین المللی ششمین کنگره ملی و بین المللی گل و گیاهان زینتی