سه شنبه 4 اردیبهشت 1403
اخبار و اطلاعیه ها


تور تخصصی بازدید از نمایشگاه بین المللی گرین تک و فلاور تریالز - هلند و آلمان - خرداد 1403- توسط انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران

تور تخصصی بازدید از نمایشگاه بین المللی گرین تک و فلاور تریالز - هلند و آلمان در تاریخ 20 تا 27 خرداد 1403- توسط انجمن علمی گل و گیاهان زینتی برگزار می گردد.

 تور تخصصی بازدید از نمایشگاه بین المللی گرین تک و فلاور تریالز - هلند و آلمان در تاریخ 20 تا 27 خرداد 1403- توسط انجمن علمی گل و گیاهان زینتی برگزار می گردد.
مهلت ثبت نام تا 15 اسفند ماه 1402
09108728911