یکشنبه 6 خرداد 1403
اخبار و اطلاعیه ها


تور تخصصی بازدید از نمایشگاه بین المللی گل و گیاهان زینتی استانبول - ترکیه - بهمن 1402

تور تخصصی بازدید از نمایشگاه بین المللی گل و گیاهان زینتی استانبول - ترکیه در تاریخ 24 تا 28 بهمن 1402 توسط انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران برگزار می گردد.

 تور تخصصی بازدید از نمایشگاه بین المللی گل و گیاهان زینتی استانبول - ترکیه و بازدید از مراکز تولید تجاری و تحقیقاتی گل و گیاه در تاریخ 24 تا 28 بهمن 1402 توسط انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران برگزار می گردد.

09108728911