سه شنبه 4 اردیبهشت 1403
اخبار و اطلاعیه ها


دوره آموزشی بین المللی ارتقای دانش و مهارت در زمینه مدیریت گلخانه. برگزار کننده شرکت بین المللی و معتبر Lentiz با مشارکت سفارت هلند.

دوره آموزشی بین المللی ارتقای دانش و مهارت در زمینه مدیریت گلخانه. برگزار کننده شرکت بین المللی و معتبر Lentiz با مشارکت سفارت هلند. اخرین فرصت ثبت نام 10 مهر ماه ۱۴۰۲. همراه با ترجمه فارسی همزمان

 دوره آموزشی بین المللی ارتقای دانش و مهارت در زمینه مدیریت گلخانه. برگزار کننده شرکت بین المللی و معتبر Lentiz با مشارکت سفارت هلند. اخرین فرصت ثبت نام 10 مهر ماه ۱۴۰۲. همراه با ترجمه همزمان

جهت کسب اطلاعات ثبت نام 09108728911