سه شنبه 4 اردیبهشت 1403
اخبار و اطلاعیه ها


تور تخصصی بازدید از نمایشگاههای بین المللی گل و گیاهان زینتی IFTF و Royal Flora Holland در کشور هلند

تور تخصصی بازدید از نمایشگاههای بین المللی IFTF و Royal Flora Holland در کشور هلند توسط انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران در تاریخ 16 تا 24 آبان ماه 1402 برگزار می شود. آخرین فرصت ثبت نام 12 شهریور ماه 1402

 تور تخصصی بازدید از نمایشگاههای بین المللی IFTF و Royal Flora Holland در کشور هلند توسط انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران در تاریخ 16 تا 24 آبان ماه 1402 برگزار می شود. آخرین فرصت ثبت نام 12 شهریور ماه 1402