سه شنبه 4 اردیبهشت 1403
اخبار و اطلاعیه ها


برگزاری تور تخصصی بازدید از نمایشگاههای بین المللی گل و گیاهان زینتی در هلند.نمایشگاه IFTF و نمایشگاه Royal Flora Holland

برگزاری تور تخصصی بازدید از نمایشگاههای بین المللی گل و گیاهان زینتی در هلند.نمایشگاه IFTF و نمایشگاه Royal Flora Holland در تاریخ ۱۶ تا ۲۳ ابان ماه ۱۴۰۲

 برگزاری تور تخصصی بازدید از نمایشگاههای بین المللی گل و گیاهان زینتی در هلند.نمایشگاه IFTF و نمایشگاه Royal Flora Holland در تاریخ ۱۶ تا ۲۳ ابان ماه ۱۴۰۲

جهت تماس 09108728911