سه شنبه 4 اردیبهشت 1403
اخبار و اطلاعیه ها


برگزاری ششمین کنگره بین المللی و ملی گل و گیاهان زینتی

ششمین کنگره بین المللی و ملی گل و گیاهان زینتی توسط انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران و مشارکت دانشگاه محقق اردبیلی در تیرماه 1403 برگزار خواهد شد.

 ششمین کنگره بین المللی و ملی گل و گیاهان زینتی - تیرماه 1403
اطلاعات بیتشر به زودی منتشر خواهد شد.