دوشنبه 4 بهمن 1400
اخبار و اطلاعیه ها


فناوری تولید رنگ مخصوص و روش رنگ آمیزی انواع گل بریده

فناوری تولید رنگ مخصوص و روش رنگ آمیزی انواع گل شاخه بریده در پژوهشکده گل و گیاهان زینتی(گروه فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت) ایجاد شد و برای رنگ آمیزی انواع گلهای شاخه بریده و مصارف عمومی بدون هیچگونه محدودیت، آلرژی و سمیت قابل استفاده است.

 فناوری تولید رنگ مخصوص و روش رنگ آمیزی انواع گل بریده
موسسه تحقیقات علوم باغبانی- پژوهشکده گل و گیاهان زینتی (گروه فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت)
مجری: بهزاد ادریسی
بیان مسئله
فناوری تولید رنگ مخصوص برای رنگ آمیزی گل بریده در انحصار تعداد محدودی از شرکتهای اروپایی و آمریکایی است و نمونه داخلی آن در ایران و کشورهای همجوار نیز وجود ندارد. ضمنا گلهای رنگ شده قیمت و بازار پسندی بسیار بهتری نسبت به گلهای معمولی دارند. این رنگ ضمن ایمن بودن برای بافت حساس گلبرگها و حفظ سلامتی مصرف کننده، دارای ویژگی پوشش و مقاومت بالا و همچنین عدم ایجاد تغییر شکل در گلبرگها است. کیفیت و شدت رنگ پذیری در این روش بسیار بالاتر از روش رایج فعلی (روش جذبی) است. استفاده از این رنگ جدید و روش رنگ آمیزی آن در مقایسه با روشهای متداول فعلی سرعت بسیار بالاتر ، مصرف رنگ بسیار کمتر، ایجاد آلودگی کمتر در کارگاه، حذف دور ریز رنگ، کاهش زمان عرضه محصول و ضایعات گل را به همراه دارد. همچنین امکان رنگ آمیزی گل با چند رنگ مختلف بسیار راحت تر و سریعتر از روشهای فعلی است. از این رنگ علاوه بر رنگ آمیزی انواع گلهای شاخه بریده برای مصارف عمومی بدون هرگونه محدودیت، آلرژی و سمیت نیز می توان استفاده نمود.
فرآیند تجاری سازی
فناوری تولید این رنگ از حدود یکسال قبل با آزمایشات مختلف بررسی و حتی نمونه نیمه صنعتی آن نیز ساخته و تست گردیده و مورد تایید تولید کنندگان گل نیز قرار گرفته است. این فناوری درحال حاضر آمادگی لازم برای تولید و عرضه بصورت کاملا صنعتی با تنوع بالایی از انواع طیفهای رنگی را نیز داراست. این پروتکل قابل ارائه به شرکتهای تولید کننده نهاده های کشاورزی یا شرکتهای صنعتی تولید رنگ و مواد شیمیایی می باشد
پتانسیل اقتصادی واثر بخشی 

ایجاد ارزش افزوده و بازارپسندی بسیار بالاتر برای انواع گل بریده

اشتغالزایی گسترده برای تولید، توزیع و بازاریابی، فروش و صادرات محصول 

کیفیت و شدت رنگپذیری بسیار بالاتر نسبت به انواع رایج فعلی (روش جذبی)

امکان استفاده  برای مصارف عمومی بدون محدودیت و آلرژی زایی و سمیت علاوه بر رنگ آمیزی گل

امکان صادرات گسترده این محصول و کاهش قیمت آن برای مصرف داخلی و جلوگیری از واردات

در مقایسه با روشهای متداول فعلی دارای مزایای سرعت عمل بالاتر، مصرف رنگ کمتر، ایجاد آلودگی کمتر در کارگاه، حذف دور ریز رنگریال کاهش زمان عرضه محصول و ضایعات گل