جمعه 12 آذر 1400
اخبار و اطلاعیه ها


عناوین وبینارهای آموزشی تخصصی سه ماه مرداد، شهریور و مهر ماه

عناوین وبینارهای آموزشی تخصصی سه ماه مرداد، شهریور و مهر ماه مشخص گردید. جهت ثبت نام و رزرو وبینار با شمار تلفن 09107828911 تماس حاصل نمایید.

 عناوین وبینارهای آموزشی تخصصی سه ماه مرداد، شهریور و مهر ماه مشخص گردید. جهت ثبت نام و رزرو وبینار با شمار تلفن 09107828911 تماس حاصل نمایید.