چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
اخبار و اطلاعیه ها


آدرس اینستاگرام انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران

جهت اطلاع و شرکت در وبینارهای‌ تخصصی کاربردی و تجاری موضوعات مختلف گل و گیاهان زینتی در سال 1400 صفحه اینستاگرام انجمن را دنبال کنید.
https://instagram.com/isop_iran?igshid=pzuhpcu9xihj

 
صفحه اینستاگرام انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران در لینک زیر ارسال شده است
جهت اطلاع و شرکت در وبینارهای‌ تخصصی کاربردی و تجاری موضوعات مختلف گل و گیاهان زینتی در سال 1400
صفحه اینستاگرام انجمن را دنبال کنید.

https://instagram.com/isop_iran?igshid=pzuhpcu9xihj