چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
اخبار و اطلاعیه ها


اولین جشنواره ملی خانه سبز

به منظور ترویج و ترغیب استفاده از گل و گیاهان زینتی در منزل و محل کار و افزایش روحیه نشاط و هوای سالم در محیط منزل و کار اولین جشنواره ملی خانه سبز برگزار می گردد.