چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
اخبار و اطلاعیه ها


برگزاری دوره آموزشی

برگزاری دوره آموزش آشنایی با سیستم های کشت بدون خاک (بررسی نکات و چالش ها). مدرس : دکتر حمیدرضا روستا
عضو هیات علمی دانشگاه ساری و رئیس انجمن کشت های بدون خاک ایران