چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
اخبار و اطلاعیه ها


به روز رسانی نشریه علمی گل و گیاهان زینتی

نشریه علمی گل و گیاهان زینتی با رویکردی جدید آماده دریافت مقاله های علمی در حوزه های مختلف تحقیقات گل و گیاهان زینتی می باشد. تغییرات اساسی و به روز رسانی سایت نشریه در بخش فارسی و انگلیسی با هدف ارتقا علمی و بین المللی شدن صورت گرفته است.

 نشریه علمی گل و گیاهان زینتی با رویکردی جدید آماده دریافت مقاله های علمی در حوزه های مختلف تحقیقات گل و گیاهان زینتی می باشد. تغییرات اساسی و به روز رسانی سایت نشریه در بخش فارسی و انگلیسی با هدف ارتقا علمی و بین المللی شدن صورت گرفته است.
www.flowerjournal.ir