چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
اخبار و اطلاعیه ها


برگزاری کارگاههای آموزشی در سومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی

برگزاری کارگاههای آموزشی در سومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی - www.isopcongress.ir

 عناوین کارگاههای آموزشی در سومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی - www.isopcongress.ir

1- تکثیر تجاری گیاهان زینتی از طریق کشت بافت        دکتر پژمان آزادی

2- مدیریت بیولوژیک و تلفیقی آفات گل رز به ویژه تریپس های گل رز و کنه تارتن       دکتر ولی اله بنی عامری  و مهندس جبارزاده 

3- کاهش مصرف آب در فضای سیز                  دکتر محمدرضا شفیعی

4- صادرات گل و گیاهان زینتی و موانع پیش رو         دکتر غلامرضا گلزاری