شنبه 31 اردیبهشت 1401
اخبار و اطلاعیه ها


لیست اولیه سخنرانان کلیدی سومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی- 7-9 بهمن 1399

لیست اولیه سخنرانان کلیدی سومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی- 7-9 بهمن 1399 منتشر شد. www.isopcongress.ir