شنبه 31 اردیبهشت 1401
اخبار و اطلاعیه ها


اسامی سخنرانان کلیدی سومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی - 8 و 9 بهمن 1399

اسامی تعدادی از سخنرانان کلیدی سومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی - 8 و 9 بهمن 1399 مشخص گردید. متعاقبا اسامی سایر سخنرانان کلیدی منتشر خواهد شد.