شنبه 31 اردیبهشت 1401
اخبار و اطلاعیه ها


دوره مهارت آموزی تخصصی تولید گل و گیاهان زینتی

دوره مهارت آموزی تخصصی تولید گل و گیاهان زینتی
1399
ویژه فارغ التحصیلین رشته گل و گیاهان زینتی
با معرفی به گلخانه های تولید گل و گیاهان زینتی کشور