پنجشنبه 14 مرداد 1400
اخبار و اطلاعیه ها


برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران (نوبت دوم)

جلسه مجمع عمومی عادی انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران (نوبت دوم) روز چهارشنبه مورخ 95/4/30 ساعت 14 در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران برگزار خواهد شد.

 بدین وسیله از اعضا پیوسته انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن (نوبت دوم) روز چهارشنبه مورخ 4/30/ 95 ساعت 14 در محل پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سالن آمفی تتاتر، به آدرس کرج، بلوار شهید فهمیده، مجموعه موسسات تحقیقاتی کشاورزی کشور، برگزار می گردد حضور به هم رسانند. 

همچنین به اطلاع می رساند همزمان با برگزاری مجمع عمومی نشست هم اندیشی با موضوع پژوهشهای تجاری گل و گیاهان زینتی از دانش تا ثروت برگزار خواهد شد.
دستور جلسه:
1) انتخاب هیات مدیره و بازرسان
2) گزارش عملکرد انجمن
گزارش بازرس
تصویب تراز مالی

دبیرخانه انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران