پنجشنبه 14 مرداد 1400
اخبار و اطلاعیه ها


اسکان دانشجویان شرکت کننده در کنگره گل و گیاهان زینتی ایران

نظر به استقبال گسترده دانشجویان عزیز جهت شرکت در کنگره گل و گیاهان زینتی، به منظور رفاه حال عزیزان، بر اساس تصمیم برگزارکنندگان کنگره، اسکان دانشجویان عزیز از تاریخ 95/6/1 تا 95/6/4 به صورت رایگان در دانشگاه فردوسی مشهد انجام خواهد گرفت.

 با کمال خوشوقتی به اطلاع می رساند که نظر به استقبال گسترده دانشجویان عزیز جهت شرکت در اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران، به منظور رفاه حال عزیزان، بر اساس تصمیم برگزارکنندگان کنگره اسکان دانشجویان عزیز از تاریخ 95/06/1 تا 95/06/4 به صورت رایگان در دانشگاه فردوسی مشهد انجام خواهد گرفت.