دوشنبه 4 مهر 1401
اخبار و اطلاعیه ها


برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران(نوبت اول)

جلسه مجمع عمومی عادی انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران روز یک شنبه مورخ1395/03/23 ساعت 16 برگزار خواهد شد.

 

 

 

بدینوسیله از اعضای پیوسته انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران روز یک شنبه مورخ 1395/03/23 ساعت 16 که در کرج، جاده محمد شهر، خیابان همت، پردیس آموزش کشاورزی، موسسه علوم تحقیقات باغبانی، سالن گردهمایی تشکیل می‌شود، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

) انتخاب هیات مدیره و بازرسان
2) گزارش عملکرد انجمن
3) گزارش بازرس
4) تصویب تراز مالی

دبیرخانه انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران