پنجشنبه 14 مرداد 1400
اخبار و اطلاعیه ها


نمایه کنگره گیاهان زینتی در پایگاه های سیلیویکا و ISC

بدین وسیله به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی می رساند که این کنگره در پایگاه های سیلیویکا و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.

 بدین وسیله به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی می رساند که این کنگره در پایگاه های سیلیویکا و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.