شنبه 31 اردیبهشت 1401
اخبار و اطلاعیه ها


تکمیل پرسشنامه در خصوص حمایت از تولیدکنندگان گل و گیاهان زینتی کشور در شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور

به استحضار می رساند در خصوص حمایت از تولیدکنندگان گل و گیاهان زینتی کشور در شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور، پرسشنامه ای جهت بررسی میزان تاثیر بحران کرونا بر بازار و تجارت گل و گیاهان زینتی گردآوری شده است.

 احتراماً، به استحضار می رساند در خصوص حمایت از تولیدکنندگان گل و گیاهان زینتی کشور در شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور، پرسشنامه ای جهت بررسی میزان تاثیر بحران کرونا بر بازار و تجارت گل و گیاهان زینتی گردآوری شده است که به پیوست تقدیم حضور
و تولیدکنندگان تکمیل و به ایمیل انجمن ارسال گردد.

isop.iran@gmail.com

 

جهت دانلود کلیک کنید