سه شنبه 4 اردیبهشت 1403
اخبار و اطلاعیه ها


برگزاری نمایشگاه گل داودی

همزمان با برگزاری اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی، بیش از 150 رقم اصلاح شده جدید گل داودی پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی در نمایشگاه تخصصی جانبی کنگره به نمایش گذاشته می شود.

 

 

همزمان با برگزاری اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی، بیش از 150 رقم اصلاح شده جدید گل داودی پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی در نمایشگاه تخصصی جانبی کنگره به نمایش گذاشته می شود. سازمانها، شهرداری ها و شرکتهای علاقمند به سفارش خرید این ارقام می توانند ضمن بازدید، سفارشات خود را در چارچوب قرارداد با پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی، ارائه فرمایند.