سه شنبه 4 اردیبهشت 1403

آشنایی با انجمن

تاریخچه: 
  مصرف جهانی گل و گیاهان زینتی (حتی بدون در نظر گرفتن بوته های خشبی و نیمه خشبی برای باغ و فضای سبز) بالغ بر 150 میلیارد یورو در سال برآورد می شود، اهمیت تجاری گیاهان زینتی در دهه های اخیر بصورت چشمگیری افزایش یافته و این امر باعث افزایش معنی دار پژوهشهای صورت گرفته بر روی گل و گیاهان زینتی در دنیا شده است. با توجه به تنوع بسیار زیاد  گیاهان زینتی و پتانسیل بالای کشورمان در خصوص تولید و صادرات گل و گیاهان زینتی توجه ویژه به این امر از الزامات توسعه ای در این بخش محسوب می شود. لذا برگزاری کنفرانس ها، ارایه نشریات علمی و هماهنگی بین متخصصان دانشگاهی، پژوهشی و تولیدکنندگان کشور از اولویت ها بوده و بی شک انجمن علمی گل و گیاهان زینتی می تواند در این خصوص نقش برجسته ای را ایفاء کند. همچنین با توجه به تاکیدات بجای مسئولین دلسوز عالی رتبه کشور در خصوص تشکیل واحد های دانش بنیان جهت تحولی سازنده در راستای تولید محصولات با فناوری پیشرفته نقش این انجمن علمی در راستای کمک به دولت محترم برای تحقق این اهداف  بسیار چشمگیر می باشد. لازم به ذکر است که  با توجه به اهمیت رشته گل و گیاهان زینتی در حال حاضر در بیش از 10 دانشگاه کشور این رشته تدریس می شود که با شتاب فراوانی تعداد دانشگاه ها در خواست دهنده این رشته در حال گسترش بوده و دانشجویانی در مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی مشغول به تحصیل می باشند. لذا تشکیل انجمن علمی گل و گیاهان زینتی برای گسترش فعالیت ها و  حمایت از تولید، آموزش و تحقیق به عنوان بازوی مشورتی و اجرایی دولت لازم می نمود. بر این اساس هیات موسس این انجمن متشکل 15 نفر از اساتید، پژوهشگران و فعالان صنعت گل و گیاهان زینتی که به شرح ذیل می باشد در اواسط سال 1390 تشکیل گردید:


اسامی هیئت موسس بر حسب حروف الفبا

نام ونام خانوادگی محل کار
دکتر پژمان آزادی ( نماینده هیئت موسس )
 
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
 
 دکتر نوراله احمدی  دانشگاه تربیت مدرس
 مهندس ابوالفضل ایرانشاهی  شرکت واردات و صادرات گل
 دکتر علی تهرانی فر  دانشگاه فردوسی
 دکتر مریم جعفرخانی کرمانی  پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
 دکتر عبداله حاتم زاده  دانشگاه گیلان
  دکتر احمد خلیقی  دانشگاه تهران
  دکتر محمد حسین دانشور  دانشگاه اهواز
 دکتر هدایت زکی زاده  دانشگاه گیلان
  مهندس محمدرضا شفیعی  مرکز ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی محلات
 دکتر حسن صالحی  دانشگاه شیراز
  دکتر محسن کافی  دانشگاه تهران
 دکتر احمد مجد  دانشگاه تربیت معلم
دکتر احمد معینی  دانشگاه تربیت مدرس
 دکتر منصوره میر ابوالفتحی  موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
 دکتر روح انگیز نادری  دانشگاه تهران


و اولین انتخابات انجمن گل و گیاهان زینتی در  اردیبهشت سال 1392 در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران  برگزار و افراد زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره انجمن برگزیده شدند:  

نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی محل کار   سمت
پژمان آزادی دکتری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران   رئیس
نوراله احمدی دکتری دانشگاه تربیت مدرس نائب رئیس
مریم جعفرخانی کرمانی دکتری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران خزانه دار
 محمد حسین دانشور  دکتری  دانشگاه اهواز عضو هیات مدیره
 محمدرضا شفیعی  کارشناسی ارشد  مرکز ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی محلات عضو هیات مدیره
 هدایت زکی زاده دکتری  دانشگاه گیلان عضو هیات مدیره
ابوالفضل ایرانشاهی کارشناسی ارشد شرکت بازرگانی عضو هیات مدیره
 احمد معینی دکتری  دانشگاه تربیت مدرس  بازرس
 عبداله حاتم زاده دکتری  دانشگاه گیلان  عضو علی البدل
 امراله نبی گل دکتری  دانشگاه آزاد کرج  عضو علی البدل
 لیلا پور حسینی  دکتری  دانشگاه آزاد کرج  بازرس علی البدل