چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

معرفی گل Oenothera speciosa

این گونه گیاهی با نام های متعددی از جمله "بانوان صورتی"، "صورتی پرنشاط عصرگاهی"، "پرنشاط پر زرق و برق عصرگاهی" و "گل پرنشاط مکزیکی" شناخته می شود.

 گونه Oenothera speciosa، از جنس Oenothera و خانواده Onagraceae است. این گونه گیاهی با نام های متعددی از جمله "بانوان صورتی"، "صورتی پرنشاط عصرگاهی"، "پرنشاط پر زرق و برق عصرگاهی" و "گل پرنشاط مکزیکی" شناخته می شود. در ایران بذور آن به اشتباه با عنوان گل مغربی صورتی از خانواده آلاله به فروش می رسد. این گل، یک گیاه وحشی علفی چندساله و بومی ایالات متحده و مکزیک است که به دلیل گلدهی سریع و تولید دانه و مقاومت بالایی که نسبت به گرما و خشکی دارد، معمولا از باغ فرار می کند.

این گل دارای ساقه های نرم و خزنده است و ارتفاعی در حدود 50 سانتی متر دارد. برگ ها متناوب و دارای دمبرگ های کوتاه یا فاقد دمبرگ هستند. اندازه برگ ها متنوع و از خطی تا بیضوی شکل و دندانه دار یا با حاشیه های مواج متغیر است. گل های منفرد و چهار گلبرگی در قسمت بالای ساقه قرار دارند. گل های زیبای صورتی رنگ و معطر آن در اوایل تابستان تا اوایل پاییز شکوفا می شوند. گلدهی به صورت شبانه روزی انجام می شود اما گل ها در هنگام تابش نور خورشید در ساعات پایانی روز، بسته می شوند.

اندازه گل ها بین 8/3 تا 1/5 سانتی متر متغیر است. قسمت قاعده ای گل ، کلاله و پرچم دارای رنگ زرد ملایم است. حشرات متعددی از این گل تغذیه می کنند اما هنگام شب، بیدها از مهم ترین حشرات فعال هستند. زیستگاه طبیعی این گیاه، نواحی صخره ای، مناطق جنگلی، شیب ها و نواحی کنار جاده با خاک های فقیر است. در شرایطی که به عنوان گیاه باغی مورد استفاده قرار گیرد، به دلیل داشتن ساقه های خزنده و پخش دانه ، مهاجم خواهد شد. این گیاه مقاوم به خشکی است و خاک های سست با زهکشی سریع و نور مستقیم آفتاب را می پسندد. با توجه به اینکه این گونه نام مصوبی ندارد و به طور گسترده ای در ایران در حال استفاده است، از همه دوستداران گل و گیاه دعوت می شود تا نام های پیشنهادی خود را به ایمیل انجمن ارسال نمایند تا پس از تصویب، نسبت به معرفی آن با نام جدید اقدام شود.
با توجه به اینکه این گونه نام مصوبی ندارد و به طور گسترده ای در ایران در حال استفاده است، از همه دوستداران گل و گیاه دعوت می شود تا نام های پیشنهادی خود را به ایمیل انجمن ارسال نمایند تا پس از تصویب، نسبت به معرفی آن با نام جدید اقدام شود.