یکشنبه 30 خرداد 1400

احترام به درخت ، حلقه مفقوده فضای سبز در ایران

ایمان روح اللهی (دانشجوی دکتری گل و گیاهان زینتی دانشگاه تهران)
آنچه امروزه بیش از هر چیز در دنیا در اکثر پروژه های زیست محیطی مد نظر قرار می گیرد ارزش گذاری ریالی درخت است. احترام به درخت در کشور ما یک بحث فرهنگی و ارزشی است.

آنچه امروزه بیش از هر چیز در دنیا در اکثر پروژه های زیست محیطی مد نظر قرار می گیرد ارزش گذاری ریالی درخت است. احترام به درخت در کشور ما یک بحث فرهنگی و ارزشی است. در سال های اخیر به علت عدم توجه به آموزش این موضوع، در فضای سبز شهری این مبحث مد نظر قرار نمی گیرد. شاید مشاهده نحوه مراقبت از درخت در فضای سبز شهری در سایر کشور ها برای ما ایرانیان که همواره در اعماق ذهن خود این موضوع را به عنوان امری ارزشی می پنداریم، جالب توجه باشد. پوشش کامل زمین با سنگ و یا آسفالت در اطراف درختان به طور حتم آب رسانی به ریشه های گیاه را کاهش داده و بعد از مدتی ریشه ها به دنبال آب به سطح منتقل می شوند. این موضوع ضمن خسارت به پوشش سطح پیاده رو و خیابان، استقرار گیاه در زمین را کاهش داده و احتمال سقوط درخت را افزایش می دهد. عکس های ذیل نمونه ای از توجه مسئولان شهری شهرهای توکیو و ساپورو در ژاپن برای رفع این موضوع و از طرفی حفاظت درختان در زمستان برای کاهش خسارت های احتمالی برف، طوفان های اقیانوسی و بادهای شدید مناطق ساحلی در ژاپن و در عین حال توجه به زیباسازی فضای شهری و احترام به عابرین پیاده است.