چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

معرفی ارقام جدید گل ژربرا

طی مراسمی با حضور جمعی از مسئولین و مقامات از تولید ارقام جدید گل ژربرا در گل خانه شرکت پرشین خلیج فارس واقع در تهران، احمد آباد مستوفی رونمایی شد.

طی مراسمی با حضور مهندس کیایی مدیر کل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ وزارت جهاد کشاورزی، دکتر آزادی رئیس انجمن علمی گل و گیاهان زینتی و جمعی از مسئولین و مقامات از تولید ارقام جدید گل ژربرا در گل خانه شرکت پرشین خلیج فارس واقع در تهران، احمد آباد مستوفی رونمایی شد. این پروژه با سرمایه گذاری شرکتهای پرشین خلیج فارس و شرکت دانش بنیان زیست فناوران نوین گیتی ژن انجام شد بیش از 50 ژنوتیپ جدید معرفی گردید. دکتر آزادی رئیس انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ضمن بیان اهمیت این پروژه عنوان داشتند که بزودی 10 عدد از این ژنوتیپها ثبت رقم خواهند شد. ایشان جلوگیری از خروج ارز و ایجاد بازار صادرات ژربرا را از نکات بسیار مهم این پروژه دانستند.
دکتر آزادی عنوان داشتند که: هم اکنون سطح زیر کشت گل و گیاهان زینتی در کشور بیش از پنج هزار هکتار است و سالانه حدود 40 میلیون دلار گل و گیاه زینتی صادر می شود در حالیکه با حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، ارزش صادرات گل و گیاهان زینتی می تواند به سالانه یک میلیارد دلار افزایش یابد.
وی افزود: هم اکنون سهم صادرات کشور در بخش کشاورزی حدود 7 میلیارد دلار است که با فعال شدن پتانسیل عظیم گل و گیاهان زینتی در کشور و رسیدن به یک میلیارد دلار در سال، گل و گیاهان زینتی بیش از 10 درصد از سهم کل صادرات بخش کشاورزی را می تواند بخود اختصاص دهد.