چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

چگونه یک باغ رویایی را در یک ظرف خلق کنید

تهیه و تنظیم: هانیه حاتمیان
با ایجاد یک باغ رویایی در یک ظرف می توانید کودکان را جلب کنید.

با ایجاد یک باغ رویایی در یک ظرف می توانید کودکان را جلب کنید. در این چشم انداز ساختگی، یک بوته، یک درخت بزرگ به نظر می‌آید و شاخه‌ها و برگ‌ها، جزیی از دکوراسیون به حساب می‌آیند. ترکیب گیاهان به طور مناسب می‌تواند اثر بخشی یک جنگل کوچک، یک چمن خزه‌ای و دیگر طرح های باشکوه طبیعت را خلق کند. برای خلق یک باغ کوچک باید کمی خلاقیت و خیال پردازی به خرج داد. خلاقیت در مورد استفاده از گیاهان، قطعات چوب، خاک و شن و خیال‌پردازی در مورد پری‌های کوچکی که احتمالا شبانه به این باغ کوچک سرمی‌کشند و در آن بازی‌گوشی می‌کنند.
 
مواد مورد نیاز:
ظرف با سوراخ زهکشی
خاک گلدان با کیفیت بالا
گیاهان (گیاهان استفاده شده در این مورد: شمشاد، lithodora، خزه ایرلندی، گیاهانی که بر روی صخره زندگی می‌کنند).
مبلمان (پری ها معمولا مواد طبیعی، از جمله پوست، شاخه و برگ را ترجیح می‌دهند).
سنگ‌ریزه
دکور و مجسمه پری
آب

ایجاد بستر باغ
ظرف یا گلدان را با خاک گلدان پر کنید.

طراحی باغ
با استفاده ازیک تکه چوب، "طرح اولیه" از باغ را در خاک گلدان ایجاد کنید. تصمیم بگیرید که درخت در کجای آن قرار خواهد گرفت و بهترین مکان برای گیاهان دیگر، نیمکت و دیگر اجزای دکور در چه محلی قرار دارد.
قرار دادن گیاه در خاک
مقدار کافی از خاک گلدان را از ظرف خالی کنید بطوری که پس از کاشته شدن گیاه شمشاد ( یا درختان دیگر) حجم ریشه حدود 1 اینچ بالای سطح گلدان قرار گیرد (شکل 1). به آرامی ریشه را جدا کرده (شکل2) و پس از کشت، خاک اطراف ریشه را محکم کنید (شکل3). خزه (شکل 4)، و گیاهان دیگر مثل lithodora (شکل5) را در ظرف کشت کنید.

اضافه کردن سنگ، مبلمان و دکور
سنگ‌ریزه های کوچک را بر روی خاک بریزید تا یک جاده ایجاد شود (شکل1). یک نیمکت را با استفاده از مواد طبیعی، مانند یک تکه از پوست درخت، چهار چوب و برگ بسازید (شکل2). از یک "آشیانه کوچک پرنده " و میله برای ایجاد یک صندلی استفاده کنید (شکل3).
شما همچنین می توانید یک نیمکت کوچک با استفاده از اتصال سنگ بزرگتر در بالای دو سنگ کوچک تر ایجاد کنید.
توجه: اگر شما می خواهید که باغ رویایی شما شامل یک خانه پری باشد هر دیوار از خانه را از مواد مختلف در نظر بگیرید. شاخه های عمودی که در کنار قرار داده شده میتواند در یک سمت قرار گیرد و سنگ های کوچک روی هم چیده شده در سمت دیگر.
خانه های با 3 دیوار بهتر از 4 دیوار است چرا که یک خانه پری با دیوار های باز این اجازه را به شما می دهد تا داخل خانه را تزئین کنید. شاخه های کوچک و یا پوست درختان به خوبی می تواند برای سقف بکار رود.
در داخل خانه، شما می توانید از سنگ به عنوان"کاشی"،"از یک برگ به عنوان "فرش" و یا از پوست درخت به عنوان "پوشش کف اطاق" استفاده کنید. گلبرگ گل یا تکه پارچه می توان در برروی سنگ صاف به عنوان "تخت خواب" قرار گیرد.
شما حتی می توانید یک منطقه بازی کردن برای کودکان پری‌ها ایجاد کنید و یک تاب با استفاده از شاخه های کوچک، طناب و تکه پارچه بسازید.