چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

پرورش گل در استرالیا

تهیه کننده: دکتر نرگس مجتهدی
صنعت تولید گل در استرالیا در پنج سال گذشته، با شرایط ناسازگاری همچون کسادی بازار تقاضا توسط مشتریان، افزایش نفوذ واردات و کاهش تدریجی درآمد مواجه بوده است.

 


صنعت تولید گل در استرالیا در پنج سال گذشته، با شرایط ناسازگاری همچون کسادی بازار تقاضا توسط مشتریان، افزایش نفوذ واردات و کاهش تدریجی درآمد مواجه بوده است. هزینه کردن در بخش گل شاخه بریده به عنوان یک سرمایه‌گذاری نامطمئن تلقی شده و بازار گل سنتی احتمالا با محصولات دیگری همچون شکلات، هدایا و امور خیریه جایگزین شده است.
به دلیل تمایل بیشتر مشتریان و مصرف داخلی، صنعت گل برای تولید در سال 2014-2013، درآمدی بالغ بر 330 میلیون دلار که حدود 5/1 برابر بیش از سال 2013-2012 است، پیش‌بینی کرده بود. با وجود افزایش فروش سالیانه، درآمد حاصل از صنعت گل کاهش 3/1% در پنج سال گذشته را نشان می‌دهد که بعلت بدتر شدن شرایط بازار داخلی پس از بحران مالی جهانی و افزایش رقابت ناشی از واردات است. سطح نفوذ واردات بر مصرف داخلی در سال 2014-2013 تا حدود 6/8% افزایش داشت، در حالیکه درآمد حاصل از صادرات انقباضی بود.
فروش گل‌های شاخه بریده و بذر در فروشگاه‌های بزرگ و فروشگاه‌های زنجیره‌ای افزایش داشت که اثر ترکیبی بر صنعت نشان داد به گونه‌ای که نمایش گل برای مشتریان افزایش یافت اما رقابت قیمتی شدیدی را ایجاد نمود. به عبارت دیگر، در طی پنج سال گذشته بواسطه قیمت رقابتی در فروشگاه‌های بزرگ، افزایش قیمت تولید و جریان واردات محصولاتی ارزان‌تر از تولیدکنندگان داخلی، سود صنعت گل دچار فرسایش شد.
دورنمای صنعت تولید گل استرالیا، پیشرفت اندک در طی پنج سال آینده را نشان می‌دهد و این پیشرفت به افزایش مصرف داخلی، سلایق خریداران، گسترش مواجهه مصرف کنندگان با گل‌ها و نمایش بیشتر گل‌ها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مرتبط است. اما احتمالا، فرصت‌های بیشتری برای تولیدکنندگان جهت سفارش واریته‌های جدید در حوزه تحقیق و توسعه فراهم می‌شود.