چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

صادرات گل در برزیل

مترجم: الهام ختایی (عضو انجمن گل و گیاهان زینتی)
چشم‌انداز صادرات گل برزیل در پایان سال 2013 به دلیل بحران های بین المللی روند رو به نزول سال گذشته خود را حفظ کرده است.

چشم‌انداز صادرات گل برزیل در پایان سال 2013 به دلیل بحران های بین المللی روند رو به نزول سال گذشته خود را حفظ کرده است. تا اکتبر سال 2013، گردش مالی بالغ بر 21.3 میلیون دلار شد و انتظار می رفت که به 23.4 میلیون دلار در پایان سال نیز برسد. در سال 2012، صادرات گل به مبلغ 26 میلیون دلار رسیده بود.
هلیو جونکریا (Hélio Junqueira )یک کشاورز، در مرکز مشاوره کشاورزی Hortica، معتقد است که با بهبود بازار بین المللی، صادرات افزایش خواهد یافت و واردات نیز باید پایدار باقی بماند. برزیل تا ماه اکتبر، به ارزش 35 میلیون دلار گل از خارج از کشور خریداری کرده بود و انتظار می‌رفت که این واردات تا پایان سال به بیش از 6 میلیون دلار دیگر نیز برسد و به طور کل از ارقام سال گذشته که 39.5 میلیون دلار بوده است پیشی بگیرد. تراز تجاری برای صنعت گل در نیمه اول سال 2013 با وجود یک تفاوت 13.1 میلیون دلاری نامطلوب بود، در حالیکه واردات تقریبا دو برابر صادرات بود.
به رغم این تراز منفی، صنعت گل پایدار باقی ماند، زیرا بازار داخلی ثابت گردید. تامین بازار داخلی کار آسانتری بوده است، زیرا نیازی به تامین تدارکات صادرات نیست. به گفته جونکریا تمام حجم واردات، تقاضای داخلی را پوشش می‌دهد و هیچ مشکلی نیز با تولید کنندگان محلی بوجود نمی‌آید.
هیچ دلیلی برای نگرانی در میان تولید کنندگان برزیلی وجود ندارد چرا که تمرکز روی بازار داخلی است، که 97.3٪ از تولید کشور را مصرف می‌کند. به عنوان مثال، در کشوری مثل کلمبیا، 95 درصد از تولید به خارج از کشور می‌رود و در نتیجه تاثیر بیشتری دارد.
صنعت رو به رشد گل برزیل ممکن است نتواند نرخ رشد 12٪ تا 15٪ که مربوط به سال گذشته است را با وجود نشانه‌های کاهش رشد اقتصاد ملی حفظ کند، ولی انتظار می‌رود نرخ رشد امسال که از 8 تا 10 ٪ است را حفظ کند. در سال 2013، انتظار می‌رود صنعت گل بازدهی حدود 14/2 میلیارد دلار در فروش داشته باشد.
به گفته جونکریا پرورش گل می‌تواند در مناطق کوچک در نزدیکی مناطق شهری آزمایش شود که نیازمند نیروی انسانی زیادی است و در نتیجه نقش اجتماعی مهمی دارد. با توجه به پشتیبانی دولت برزیل از شرکت های کوچک، به طور متوسط تعداد افراد شاغل در تولید گل و گیاهان زینتی هشت نفر در هر هکتار است. در سال 2012، 209000 نفر، به کار گرفته شدند که شامل مشاغل مربوط به تولید، عمده فروشی، خرده فروشی و پشتیبانی لجستیکی می‌باشد.
در سال 2012، صادرات جهانی گل گردش مالی به ارزش 21.1 میلیاردی را با 170 کشور صادر کننده و 210 کشور وارد کننده نشان داد. اصلی‌ترین مرکز تولید، صادرات و توزیع گل در شهر هولامبرا (Holambra) قرار دارد و صادرات به طور عمده بر تکثیر رویشی و فروش نهال، گیاهان زینتی، پیاز، غده، ریشه و گل متمرکز است.
خریداران اصلی گیاهان برزیل، در وهله اول ایتالیا و سپس ایالات متحده آمریکا، هلند، ژاپن، بلژیک و کانادا هستند. برزیل نیز محصولاتی از جمله پیاز، ریشه، غده، نهال و گل های شاخه بریده که در داخل کشور تولید نمی‌شود را در وهله اول از هلند و سپس تایلند، ژاپن و ایالات متحده وارد می‌کند.