چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

یکی از برندگان مدال طلای گیاهان زینتی منتخب در سال 2014-2013 SweetSunshine® Provence

مترجم: سکینه عاصمی آهنگر (عضو انجمن گل و گیاهان زینتی)
اطلسی رقم SweetSunshine® Provence با گل های کوچک خود در طراحی، منظره‌ای رمانتیک و خیالی با رنگ های قوی بنفش را ترسیم می کند.

اطلسی رقم SweetSunshine® Provence با گل های کوچک خود در طراحی، منظره‌ای رمانتیک و خیالی با رنگ های قوی بنفش را ترسیم می کند. اصلاح‌گر آن موفق به خلق رقمی شد که نه تنها زود‌گلده بوده بلکه مقاوم و دارای گل‌های کوچک و جذاب نیز می‌باشد. این رقم مورد پسند هر سه گروه پرورش‌دهندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان است زیرا در گلدان‌های کوچک‌ قابلیت کنترل بیشتری داشته و می توان زمین را به رنگ آبی فرش کرد. در گلدان‌های بزرگ‌ نیز بسیار عالی می باشد به نحوی که یک اطلسی بی نظیر برای کاشت در باغچه منازل و باغ های روستایی برای لذت بردن از تعطیلات آخر هفته مناسب می‌باشد. ارقام اطلسی، گیاهان باغچه‌ای زینتی هستند که در سرتاسر جهان در حاشیه باغچه‌ها، گلدان‌ها و سبدها مورداستفاده قرار می‌گیرند. این گیاه در اقلیم گرم رشد می‌کند و نور خورشید را می‌پسندد. اطلسی گیاهی یکساله، نیمه آویزان(رونده) و دارای گل مضاعف (ارقامی که هنگام گلدهی، در داخل گل اصلی، گل دیگری ایجاد می‌شود) با قطر 3-4 سانتیمتر می باشد که از بهار تا پاییز گل می‌دهد.ارتفاع آن به30 سانتیمتر می رسدو تا 50 سانتیمتر گسترش می‌یابد و از طریق قلمه‌زنی تکثیر می‌یابد.
تقریبا دو قرن از زمانی که اولین بار آقای جمیز آکینز (James Atkins ) انگلیسی باغ مدرن اطلسی را ایجاد نموده است، می‌گذرد. در دهه 1990 با دقت در باغبانی کشور ژاپن مشاهده کرد که گلدهی اطلسی‌های حاصل از قلمه نسبت به بذر بیشتر است. همراه با توسعه ارقام دارای گل مضاعف، مشخص شد که اطلسی‌های تک‌گل بطور خاصی مناسب تکثیر رویشی نسبت به تکثیر زایشی می‌باشند. رقم SweetSunshine® Provence آخرین ضمیمه این طبقه بندی می‌باشد که به خاطر گلهای نسبتا کوچک روی گیاه نیمه‌آویخته و رونده، آن را مناسب پوشش زمینی و گلدانی کرده است.
داوران در دادن جایزه مدال طلا، تحت تاثیر قدرت و سایه رنگین این رقم قرار گرفتند. آنها معتقد بودند که این گل قوی و تطبیق پذیر می‌باشد. این گل، رقم عالی جدیدی علاوه بر گونه‌های موجود نیمه‌رونده با گل‌های مضاعف است.