چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

Alstroemeria bouquet

توسط: هانیه حاتمیان (عضو انجمن گل و گیاهان زینتی)
ام علمی این گیاه Alstroemeria bouquetاز خانواده Amarylidaceae بومی مناطق جنوبی آمریکا است. در ایران به نام "گل سوسن پرویی" یا "آلسترومریا" شناخته می شود.

نام علمی این گیاه Alstroemeria bouquetاز خانواده Amarylidaceae بومی مناطق جنوبی آمریکا است. در ایران به نام "گل سوسن پرویی" یا "آلسترومریا" شناخته می شود. این گونه گیاهی یکی از معروف ترین گل های «شاخه بریده» در دنیاست و طیف وسیعی از رنگ های زرد، قرمز، نارنجی، بنفش، صورتی، سفید و ... در این گل مشاهده می شود. گل ها و برگ های آن بخش زینتی گیاه را تشکیل می دهند. خاک مناسب جهت کشت و پرورش آن مخلوطی از خاک باغچه به همراه خاک برگ با زهکشی مناسب می باشد. سوسن پرویی گیاهی آفتاب دوست است. گیاه با تقسیم ریزوم تکثیر می یابد. ریزوم ها باید در شرایط مرطوب و سرد در حالیکه در خواب هستند منتقل شوند. در بهار ریزوم ها را از خاک در آورده و پس از تقسیم، آنها را به مدت 8 هفته در مکانی با طول روز کوتاه قرار می دهند تا ساقه ها رشد نموده و سپس با افزایش طول روز گیاه به گل می رود. زمان گلدهی اواخر بهار تا اوایل پاییز است. کود ازت دار برای گلدهی آن مناسب می باشد. خاک مطلوب برای پرورش و نگهداری این گیاه باید خاکی غنی و مرطوب باشد.
منبع: دستنامه گیاهان زینتی، تدوین علیرضا نوری و سمیرا نوری (1389)