چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

باغ نمایشی جدید در کانادا

فلوروسلکت ( سازمان بین المللی برای صنعت گیاهان زینتی ) باغ 'Jardin botanique Roger-van den Hende را به لیست قابل توجه باغ های نمایشی افزود.

این باغ گیاه شناسی بخشی از دانشگاه لاوان در کبک کانادا است که اولین بار در سال 1966 توسط استاد بلژیکی پروفسور Roger van den Hende. تاسیس شد. بعد ها در سال 1978پروفسور Blanche Dansereau این باغ را به باغ آزمایشی و نمایشی تبدیل کرد. امروزه ارقام جدیدی که به تازگی به بازار معرفی شده اند و ارقامی که تاکنون به مرحله تجاری نرسیده اند، در این باغ به نمایش گذاشته می شوند.

The international organization for the ornamental plants industry
http://www.fleuroselect.com/news