یکشنبه 30 خرداد 1400

گزارش مجمع عمومی انجمن گل و گیاهان زینتی ایران

به حول و قوه الهی و با استفاده از توانمندیهای اساتید و پیشکسوتان علمی کشور دومین مجمع عمومی انجمن علمی گل و گیاهان زینتی با حضور نماینده­ی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری...


به حول و قوه الهی و با استفاده از توانمندیهای اساتید و پیشکسوتان علمی کشور دومین مجمع عمومی انجمن علمی گل و گیاهان زینتی با حضور نماینده­ی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی ازاساتید دانشگاهها مختلف و اعضاء پیوسته در تاریخ 30 تیرماه 1395 در سالن اجتماعات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج برگزار شد. در ابتدا مشروح فعالیتهای انجمن از سال 1393 تا تیرماه 1395 و همچنین برنامه­ های در دست اجرا توسط رئیس انجمن گزارش شد و حساب هزینه ­های انجمن به صورت مجموع درآمدها و هزینه ­ها به اطلاع اعضاء رسانده شد. در پایان با اعلام کاندیداهای عضویت در دومین گروه اعضاء هیات مدیره انجمن و معرفی آنها و همچنین معرفی کاندیدها، اقدام به رای گیری گردید و پس از شمارش آرا بر اساس بیشترین تعداد آراء ماخوذه اعضاء هیات مدیره و بازرس انجمن به قرار ذیل انتخاب شدند.