یکشنبه 30 خرداد 1400

تقدیر از همکاران کمیته اجرایی

س از برگزاری موفق اولین کنگره بین‌المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران، در مراسمی از همکاران اجرایی همایش در باغ مینوسا ...


پس از برگزاری موفق اولین کنگره بین‌المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران، در مراسمی از همکاران اجرایی همایش در باغ مینوسا طی یک نشست صمیمانه با حضور دبیران علمی و اجرایی همایش تقدیر شد. این نشست ابتدا با سخنان دکتر شور و مهندس سلامی آغاز شد و پس از صرف شام، جلسه با اهدای لوح تقدیر و تشکر از همکاران اجرایی ادامه یافت و با گرفتن عکس یادگاری جلسه پایان یافت.