یکشنبه 30 خرداد 1400

گزارش برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حاشیه برگزاری اولین کنگره بین‌المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران

کارگاه‌های آموزشی در حاشیه اولین کنگره بین‌المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران با شرکت دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به گل و با حضور اساتید برجسته داخلی و خارجی برگزاز شد.


کارگاه‌های آموزشی در حاشیه اولین کنگره بین‌المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران در تاریخ 2 و 4 شهریورماه 1395 با شرکت دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به گل و گیاهان زینتی و با حضور اساتید برجسته داخلی و خارجی با عنوان‌های ذیل:

  • استانداردهای سازه‌ای و باغبانی در طراحی گلخانه‌های تجاری، مدرس دکتر منصور مطلوبی

سرفصل های مهم کارگاه: مسائل و مشکلات اصلی سازه های گلخانه ای کشور، لزوم استاندارد سازی سازه های گلخانه ای، استانداردهای مهم سازه گلخانه در دنیا، وضعیت استاندارد سازه در کشور، اهمیت مشخصات باغبانی سازه گلخانه، اهمیت تطبیق سازه گلخانه با نیازهای محصول، رابطه گیاه، اقلیم و گلخانه، نقش سازه گلخانه در کنترل نور، دما و تهویه، نکات کلیدی در طراحی گلخانه های تجاری

  • کارگاه کشت بافت گیاهان زینتی، مدرسین اعضای هیات علمی گروه گیاهان زینتی جهاد دانشگاهی مشهد

مبانی کشت بافت گیاهی، محیط کشت و اجزای آن (به صورت تئوری و عملی)، نحوی کشت و ملزومات آن (به صورت تئوری و عملی)، انواع کشت، کشت کالوس و سوسپانسیون سلولی، ریزازدیادی، کشت جنین، تولید گیاهان عاری از ویروس، تولید گیاهان هاپلوئید، تولید هیبریدهای سوماتیکی، کاربرد کشت بافت در اصلاح نباتات و مهندسی ژنتیک

  • جداسازی ژن‌های ناشناخته و مطالعه عمل آنها، مدرس دکتر نوراله احمدی

اصول بیولوژی مولکولی، بکارگیری تکنیک DDRT-PCR، روش Suppression subtractive hybridization، تکنیک Microarray و کاربرد آن، پیش‌بینی نقش ژن، مطالعه موتانت‌ها و خاموشی ژن

  • تغذیه گیاهان گلخانه‌ای، مدرس دکتر سید جلال طباطبایی

بهینه سازی عوامل موثر در تغذیه گیاهان زینتی و نقش بسترهای کشت در تغذیه شامل تجزیه و تفسیر آب مورد نیاز برای تغذیه در گیاهان زینتی شامل تهیه محلول‌های غذائی

  • کارگاه Arborization: what’s going on in the world of arboriculture and urban forestry توسط پروفسور فرانچسکو فرینی برگزار شد.

در پایان نظرات، پیشنهادات و انتقادات شرکت کنندگان برای برنامه‌ریزی‌های آتی جمع‌آوری شد. همچنین گواهی شرکت در کارگاه به افراد شرکت کننده اهداء گردید.