سه شنبه 4 اردیبهشت 1403

یادداشت مدیر مسئول

پژمان آزادی (رئیس انجمن علمی گل و گیاهان زینتی)
یکی از بحث های مهم ماههای اخیر در حوزه گل و گیاهان زینتی، موضوع لغو مجوز...

 یکی از بحث های مهم ماههای اخیر در حوزه گل و گیاهان زینتی، موضوع لغو مجوز واردات اندامهای تکثیری (نهال پایه، پیوندک، پیاز، غده، کورم، قلمه، نشا و بذر) می باشد. از آنجا که بنظر می رسد این تصمیم آنی بوده و بر اساس مطالعات علمی و بررسی اثرات بلند مدت آن صورت نگرفته است، متاسفانه منجر به ایجاد تنش هایی در حوزه گل و گیاه شده است. نتیجه اکثر تصمیمات غیرکارشناسی، ایجاد بلاتکلیفی در جامعه است، چرا که دستورالعملی که به سرعت می آید از ثبات لازم برخوردار نبوده، بسرعت هم خواهد رفت و این موضوع شرایط را برای تولید پایدار سخت می نماید. بررسی دقیق و علمی، باعث کاهش خطای تصمیم گیری می شود. در این مورد، استفاده از تجربیات سایر کشورها نیز می تواند مفید واقع گردد. مطالعه استراتژی کشور های مختلف برای حل مشکلات مشابه، می تواند زیر ساخت اولیه را فراهم نماید. امید است با مدیریت مسئولین پرتلاش و دلسوز، بررسی های کارشناسی و قابل استناد، برای تصمیم گیری ها بر اساس بررسی های علمی و قابل استناد صورت گیرد.
نظر انجمن علمی در این زمینه که طی نامه ای بصورت رسمی به وزارت جهاد کشاورزی نیز ارسال گردیده است، ارایه می شود:
هرگونه تصمیم گیری در حوزه گل و گیاهان زینتی، نیازمند بررسی های دقیق کارشناسی و عملیاتی شدن آن نیازمند بازه زمانی مناسب می باشد تا منجر به ایجاد اثرات ناگهانی و سوء در صنعت گل و گیاهان زینتی نشود.

  • هر چند واردات، ضرورت توسعه صنعت گل و گیاهان زینتی کشور است اما این واردات می بایست به بهترین وجه ممکن، مدیریت شود.
  •  در حوزه واردات باید به گونه ای عمل شود که نه بطور کامل از واردات جلوگیری گردد و نه اینکه بدون نظارت و پایش کامل صورت گیرد.
  • برای حمایت از تولید داخلی و توسعه آن، تعرفه های وارداتی کارشناسی شده برای این محصولات، در نظر گرفته شود.
  • تمام درآمد حاصل از تعرفه های دریافتی این بخش، بصورت قانونی در حسابی ذخیره و برای حمایت از انتقال تکنولوژی های جدید تکثیری، بهنژادی و پژوهش های مرتبط با حوزه گل و گیاهان زینتی توسط بخش خصوصی و دولتی در داخل کشور هزینه شود.
  • مبلغ و مدت زمان این تعرفه ها قطعا نیاز به بررسی های کارشناسی دارد و می بایست به گونه ای عمل شود که درصد تعرفه، باعث قاچاق و یا آسیب به تولید و صادرات این محصولات نگردیده و در یک بازه زمانی مناسب، این تعرفه ها کاهش و در نهایت حذف گردند.
  •  سامانه ای برای پایش وضعیت تولید و واردات ایجاد شود.