سه شنبه 4 اردیبهشت 1403

ژنوم گل لاله برای اولین باردر دنیا توالی یابی شد

دکتر لیلا سمیعی، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
ژنوم گل لاله باغی (Tulipa gesneriana ) برای اولین بار در جهان با همکاری و مشارکت سه شرکت ...

 ژنوم گل لاله باغی (Tulipa gesneriana ) برای اولین بار در جهان با همکاری و مشارکت سه شرکت خصوصی در هلند به نامهای BaseClear، Generade و Dumen orange توالی یابی شد. بر اساس یافته های این کنسرسیوم، ژنوم لاله دارای قطعات بزرگی از توالی های شبیه به هم می باشد که به میزان زیادی در طول ژنوم تکرار شده است. با استخراج این قطعات به صورت سالم و دست نخورده وخوانش آنها با کمک تکنولوژی پیشرفته توالی یابی DNA، در نهایت یک توالی DNA واحد بدست می آید که امکان نقشه یابی تمام ژنوم را با استفاده از ابزار بیوانفوماتیک فراهم می کند. ژنوم لاله بزرگترین ژنومی است که تا کنون توالی یابی شده است و سایز آن 34 گیگا جفت باز می باشد که 11 بار بزرگتر از ژنوم انسان است. بر اساس گزارش این کنسرسیوم، DNA لاله رقم Orange Sherpa نیز در چند ماه آینده توالی یابی خواهد شد که باعث وضوح بهتر توالی ژنوم لاله خواهد شد.

با کشف توالی ژنوم لاله، بزودی مارکرهای DNA که با صفات مطلوب گل لاله لینک هستند، در برنامه های اصلاحی پیشرفته لاله مورد شناسایی و استفاده قرار خواهد گرفت.
این ویژگی های مثبت می توانند با هم ترکیب شده و واریته های جدید و با صفات بهتری ایجاد نمایند. با کمک این اطلاعات، ارقام جدید لاله که مقاوم به آفات و بیمارهای شایع هستند با سرعت بیشتری ایجاد می شوند و در نتیجه استفاده از سموم و افت کش ها کاهش می یابد.

  مدیر پروژه ژنوم لاله همچنین اشاره کرد که با دستیابی به ژنوم لاله، ژنوم انسان بسیار کوچک به نظر می آید به طوری که تمام ژنوم انسان در یک کروموزوم لاله جای می گیرد. با تکنولوژی که در ابتدای قرن وجود داشت توالی یابی ژنوم لاله ممکن بود تا 100 سال به طول انجامد ولی در حال حاضر امکان انجام این کار در عرض چند روز میسر می باشد.
منبع:
http://www.hortibiz.com/item/news/dutch-consortium-unravels-first-tulip-genome/