سه شنبه 4 اردیبهشت 1403

تکنولوژیCRISPR برای تغییر رنگ گل استفاده شد

مهندس الهه هاشمی دهکردی عضو انجمن گل و گیاهان زینتی ایران
محققان در ژاپن در مطالعه‌ای جدید از تکنولوژی ویرایش ژن CRISPR برای تغییر رنگ گل نیلوفر پیچ، به عنوان یک گل محبوب و عامه‌پسند استفاده کرده‌اند....

محققان در ژاپن در مطالعه‌ای جدید از تکنولوژی ویرایش ژن CRISPR برای تغییر رنگ گل نیلوفر پیچ، به عنوان یک گل محبوب و عامه‌پسند استفاده کرده‌اند. گل نیلوفر پیچ ژاپنی یکی از دو گیاهی است که در حال حاضر به عنوان بخشی از پروژه ملی BioResource ژاپن مورد مطالعه قرار گرفته، بنابراین محققان دانشگاه تسوکوبا اطلاعات ژنتیکی قابل توجهی برای کار با آن داشتند.
تکنولوژی CRISPR اجازه می‌دهد تا محققان به طور مستقیم یک ارگانیسم با مواد ژنتیکی طراحی شده را به منظور یافتن و بازنویسی بخش‌های خاصی ازDNA ایجاد کنند. تیم تحقیقاتی سوکوبا یک ژن واحد دهیدروفلاونول-4-رداکتاز-(B (dihydroflavonol-4-reductase-B، که مسئول تولید آنزیم بیوسنتز آنتوسیانین است، را شناسایی کردند که رنگ ساقه‌ها، برگ‌ها و گل‌های نیلوفر پیچ را تعیین می‌کند.
از آنجا که دی هیدروفلاونول -4- ردوکتاز- B بین دو ژن مشابه و مرتبط، DFR-A و DFR-C، قرار گرفته، باید محل دقیق آن با تکنولوژی هدفمند CRISPR کاملأ مشخص شده باشد. در CRISPR، آنزیم Cas9، برای برش DNA هدف و حذف کد یا پیوند و ترکیب در کد جدید برنامه ریزی شده است. RNA راهنما، یا gRNA، کمک می کند تا آنزیم Cas9 محل دقیق DNA هدف را پیدا کند.
دانشمندان از باکتری Rhizobium برای ورود و رساندن اجزای CRISPR به درون جنین گل نیلوفر پیچ استفاده کردند.
هنگامی که محققان ژن‌های گیاه تراریخته را توالی‌یابی کردند، دریافتند که تکنولوژی CRISPR با موفقیت ژن DFR-B را تخریب، آنزیم را در 75 درصد از گیاهان غیرفعال کرده و باعث عدم تولید رنگدانه گل می شود. این تکنولوژی گل نیلوفر را از بنفش به سفید تغییر داده است.
تجزیه و تحلیل‌ داده ها همچنین نشان داد که ژن‌های مجاور، DFR-A و DFR-C، توسط تکنولوژی ویرایش ژن تحت تاثیر قرار نگرفته و مختل نمی‌شوند. محققان این موفقیت خود را در مقاله جدیدی در نشریه Scientific Reports به چاپ رسانده‌اند. یافته‌ها نشاندهنده قدرت تکنولوژی CRISPR هستند.
این محققان در یک بیانیه مطبوعاتی نوشتند: "داستان گل نیلوفر پیچ ژاپنی در قرن هشتم میلادی، با معرفی گیاهان گل آبی وحشی از چین به ژاپن آغاز شد". در سال 1631، نخستین گل نیلوفر سفید ژاپنی در ژاپن نقاشی شده بود."آنچه که طبیعت در حدود 850 سال انجام داد، دانشمندان در کمتر از یک سال به آن دست یافتند.
منبع:
http://www.hortibiz.com/item/news/japan-crispr-used-to-alter-flow