دوشنبه 8 خرداد 1402
اخبار و اطلاعیه ها


سیزدهمین کنگره علوم باغبانی ایران

سیزدهمین کنگره علوم باغبانی ایران در تاریخ 27 تا 30 شهریور 1402 در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار می گردد.

 سیزدهمین کنگره علوم باغبانی ایران در تاریخ 27 تا 30 شهریور 1402 در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار می گردد.

 

لینک سایت کنگره برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام و ارسال مقاله 

https://irhc2023.ir/fa