جمعه 17 آذر 1402
اخبار و اطلاعیه ها


هشتمین نمایشگاه گل و گیاهان باغابنی صنایع دستی و سوغات محلی

هشتمین نمایشگاه گل و گیاهان باغابنی صنایع دستی و سوغات محلی در تاریخ 18 تا 24 اردیبهشت ماه در شهر هشتگرد بوستان پروین اعتصامی برگزار می گردد. ساعت بازدید 10 الی 20

 هشتمین نمایشگاه گل و گیاهان باغابنی صنایع دستی و سوغات محلی در تاریخ 18 تا 24 اردیبهشت ماه در شهر هشتگرد، بلوار کارگر بوستان پروین اعتصامی برگزار می گردد. ساعت بازدید 10 الی 20