دوشنبه 4 مهر 1401
اخبار و اطلاعیه ها


نشست تخصصی بررسی چالش های زنجیره ارزش در گل و گیاهان زینتی

نشست تخصصی بررسی چالش های زنجیره ارزش در گل و گیاهان زینتی در روز پنج شنبه مورخ 24 شهریور ماه

 نشست تخصصی بررسی چالش های زنجیره ارزش در گل و گیاهان زینتی