یکشنبه 3 مهر 1401
اخبار و اطلاعیه ها


کارگاه اموزشی کارآفرینی دانش بنیان در گل های پیازی (اصلاح رقم تا تولید تجاری)

کارگاه اموزشی کارآفرینی دانش بنیان در گل های پیازی (اصلاح رقم تا تولید تجاری) 24 شهریور ماه برگزار می گردد.

 کارگاه اموزشی کارآفرینی دانش بنیان در گل های پیازی (اصلاح رقم تا تولید تجاری) 24 شهریور ماه برگزار می گردد.