دوشنبه 4 مهر 1401
اخبار و اطلاعیه ها


کارگاه آموزشی ساخت تراریوم (باغ شیشه ای) 26 مرداد ماه

کارگاه آموزشی ساخت تراریوم (باغ شیشه ای) 26 مرداد ماه ساعت 14 تا 16 برگزار می گردد.

 کارگاه آموزشی ساخت تراریوم (باغ شیشه ای) 26 مرداد ماه ساعت 14 تا 16 برگزار می گردد.

مدرس دکتر مهرانگیز جهرازی دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز