دوشنبه 4 مهر 1401
اخبار و اطلاعیه ها


کارگاه آموزشی مدیریت زمینهای ورزشی

کارگاه آموزشی همزمان با پنجمین کنگره بین المللی گل و گیاهان زینتی 22 تا 25 شهریور 1401 در دانشگاه شیراز

  کارگاه آموزشی همزمان با پنجمین کنگره بین المللی گل و گیاهان زینتی 22 تا 25 شهریور 1401 در دانشگاه شیراز