دوشنبه 4 مهر 1401
اخبار و اطلاعیه ها


کارگاه آموزشی کارآفرینی دانش بنیان در صنعت گل و گیاهان زینتی

کارگاه آموزشی همزمان با پنجمین کنگره بین المللی گل و گیاهان زینتی 22 تا 25 شهریور 1401 در دانشگاه شیراز

  کارگاه آموزشی همزمان با پنجمین کنگره بین المللی گل و گیاهان زینتی 22 تا 25 شهریور 1401 در دانشگاه شیراز