سه شنبه 18 مرداد 1401
اخبار و اطلاعیه ها


اطلاعات سخنرانان کلیدی و مدعو پنجمین کنگره بین‌المللی و ملی گل و گیاهان زینتی

جهت دریافت اطلاعات سخنرانان کلیدی و مدعو پنجمین کنگره بین‌المللی و ملی گل و گیاهان زینتی که در تاریخ ۲۲ الی ۲۴ شهریور ماه در دانشگاه شیراز به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود می توانید خبرنامه کنگره را ملاحظه نمایید.
https://www.isopcongress.ir/files_si

 همراهان گرامی،

جهت دریافت اطلاعات سخنرانان کلیدی و مدعو پنجمین کنگره بین‌المللی و ملی گل و گیاهان زینتی که در تاریخ ۲۲ الی ۲۴ شهریور ماه در دانشگاه شیراز به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود می توانید خبرنامه کنگره را ملاحظه نمایید.

https://www.isopcongress.ir/files_site/files/r_9_220702113900.pdf