دوشنبه 4 بهمن 1400
اخبار و اطلاعیه ها


وبینار آموزشی کاربرد نرم افزار Origin در علوم کشاورزی و منابع طبیعی

وبینار آموزشی کاربرد نرم افزار Origin در علوم کشاورزی و منابع طبیعی در دو جلسه در تاریخهای 30 آبان و 7 آذر ماه برگزار می گردد.