جمعه 12 آذر 1400
اخبار و اطلاعیه ها


کنگره گیاهان دارویی، مکانیزاسیون و فرآوری

کنگره گیاهان دارویی، مکانیزاسیون و فرآوری در تاریخ 2 الی 4 اسفندماه 1400 برگزار می گردد.

 برگزار کنندگان اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی و مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)

شماره دبیرخانه : 02636705011