یکشنبه 17 اسفند 1399
اخبار و اطلاعیه ها


وبینار آموزشی کاربرد گیاهان زینتی مقاوم به خشکی در فضای سبز

وبینار آموزشی کاربرد گیاهان زینتی مقاوم به خشکی در فضای سبز - مدرس مهندس حمیدرضا اصلانی با مشارکت انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران و سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان